Prawo do odstąpienia, wymiana, reklamacje

Wymiana
W sklepie BalneumArt wymiana towaru polega na zwrocie wybranych artykułów i złożeniu kolejnego zamówienia. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji, nie wymiany.

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W celu szybkiego i sprawnego zwrócenia zakupionego produktu, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta. Nasz konsultant przyjmie zgłoszenie oraz wyśle na Państwa adres e-mail oświadczenie/formularz zwrotu. Prosimy o jego wydrukowanie oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi odnalezienie Państwa przesyłki oraz usprawni przebieg procedury. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w Regulaminie sklepu http://balneumart.pl/regulamin sklepu

Tel. 517927431 [opłata za połączenia telefoniczne jest zgodna ze stawką Twojego operatora]
E-mail biuro@balneumart.pl

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
BalneumArt
Nowe Bielice 55J, 76-039 Biesiekierz

Zwracany przez Państwa towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. UWAGA! Przesyłki odesłane za pobraniem nie zostaną przez nas przyjęte. Jeśli zamówienie opłacone było przelewem bankowym tradycyjnym, zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew. W przypadku gdy zamówienie opłacone było za pośrednictwem płatności elektronicznych lub gotówką przy odbiorze, prosimy koniecznie podać dane rachunku bankowego zleceniodawcy na formularzu zwrotu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w którchy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: BalneumArt Aneta Korcz Szczurek, Nowe Bielice 55J, 76-039 Biesiekierz, sklep@balneumart.pl, Telefon: 517927431
 • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 • Imię i nazwisko Klienta
 • Pełen adres
 • Telefon kontaktowy
 • E-mail
 • Numer dokumentu sprzedaży / Numer zamówienia (*)
 • Data zawarcia umowy / Data odbioru towaru (*)
 • Nazwa i symbol zwracanego towaru
 • Kwotę należną za towar proszę wpłacić na konto:
 • Czytelny podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Miejscowość i data
 • (*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje
Priorytetem producentów najlepszych marek oferowanych w naszym sklepie jest wyprodukowanie artykułów najwyższej jakości. Jednak i oni nie mogą wykluczyć wystąpienia usterek w produkcie. W związku z tym produkty oferowane przez BalneumArt objęte są gwarancją producenta/importera, która obowiązuje na terenie Polski.

Sklep internetowy BalneumArt nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedawanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do serwisu producenta /importera, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera. Bezpośredni kontakt z serwisem wpływa na skrócenie procedury reklamacji oraz oszczędza czas. W związku z tym zachęcamy do kontaktowania się bezpośrednio z odpowiednim serwisem.

Jeżeli towar posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu [a jest to wymagane przez producenta/importera] prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie karty na poniższy adres sklepu BalneumArt. Wypełnioną kartę niezwłocznie Państwu odeślemy.

Reklamacje należy kierować na adres:
BalneumArt
Nowe Bielice 55J, 76-039 Biesiekierz

Tel. 517927431 [opłata za połączenia telefoniczne jest zgodna ze stawką Twojego operatora]
E-mail biuro@balneumart.pl

Warunki gwarancji obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy BalneumArt zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Masz jakieś pytania?
Chętnie udzielimy dalszych informacji. W tym celu wystarczy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Czekamy na Twoje pytania!