Lokalizacja - województwo*
Miejscowość *
Imię *
Nazwisko *
Telefon*
E-mail *
Jestem
Interesuje mnie
Proszę o dodatkową ofertę na
Obiekt mieszkalny
Turystyczny
Przemysłowy
Użyteczności Publicznej
Eksploatacja obiektu
Wymagane funkcje urządzenia
Istniejące/planowane dodatkowe źródło grzewcze
Ilość użytkowników - stałych
Ilość użytkowników - wizytujących okresowo
Rok budowy obiektu
Stan budynku
Technologia budowy
Docieplanie budynku
System ogrzewania
Powierzchnia ogrzewana budynku (m2)
Wysokość pomieszczeń (m)
Kubatura budynku (m3)
Zapotrzebowanie cieplne budynku (kW)
Straty ciepła na budynku zgodnie z projektem (kW)
Powierzchnia działki (m2)
Rodzaj dolnego źródła
Uwagi własne

Na podstawie wypełnionego formularza wykonany zostanie szacunkowy dobór urządzenia. Dane osobowe i korespondencyjne tylko do użytku wewnętrznego firmy BalneumArt.